Bulgarkontrola-SA

Bulgarkontrola-SA,
42 Parchevich Street,
1080 Sofia,
PO BOX 106

Tel: +359 (2) 9872239
+359 (2) 9894070 ext. 202 or 204

Fax: +359 (2) 9882354

Email: survey.dept@bulgarkontrola.bg

Contact Name Direct Tel After Hours / Mobile Email
Rosen Stoyanov +359 (88) 8224658
Christo Moskov +359 (88) 9 066 206

Find a correspondent