Huatai Insurance Agency

Huatai Insurance Agency, Rm 8501, E8B, Binhai Finance Zone, No. 20 Guang Chang East Road, TEDA, Tianjin, 300457, China

Tel: +86 22 6622 0722

Email: tianjin@huatai-serv.com

Contact Name Direct Tel After Hours / Mobile Email
Ms Liu Weiwei +86 (135) 0202 0898
Mr Mu Haitao +86 22 66220720 +86 13602017813
Mr Dong Yang +86 13820347223

Find a correspondent