Aansprakelijkheidsverzekering voor Europese binnenvaartschepen 2018

View pdf   Download pdf     
Uw polisdocumentatie

Als wij u verzekeren wordt u Lid van de Shipowners’ Club. U ontvangt een Polisblad van EUROP&I waarop de omvang van de dekking en de verzekerde risico’s staan. Latere wijzigingen met betrekking tot de dekking zullen door Polisaanhangsels worden gedocumenteerd.

De bescherming die wij bieden

Deze polis beschermt de belangen van de eigenaars en exploitanten van Europese binnenvaartuigen, met inbegrip van diegenen die een speciale vergunning hebben om in de kustwateren en/of riviermondingen te varen om de Europese binnenwateren te kunnen bereiken.

U kunt van ons verwachten dat wij alle maritieme aansprakelijkheids claims die tegen u als eigenaar of exploitant van het op uw Verzekeringsbewijs omschreven vaartuig worden ingesteld, in behandeling zullen nemen met uitzondering van die welke wij onder het onderdeel ‘Wat niet is verzekerd (uitsluitingen)’ hebben vermeld en die welke niets te maken hebben met het eigendom en de exploitatie van het vaartuig dat wij voor u verzekeren. De redelijke kosten van onderzoek en verweer tegen claims worden ook betaald.

Voordat op een claim wordt uitbetaald, moet deze zijn gebaseerd op een incident dat plaatsvindt in verband met de exploitatie van uw vaartuig en tijdens de verzekeringstermijn die op uw Verzekeringsbewijs staat.