Huatai Insurance Agency

Huatai Insurance Agency,
Room 2110 Jun Yuan Mansion,
No. 155 Tian He East Road,
Guangzhou,
510620,
China

Tel: +86 (20) 38816560
+86 (20) 38854132

Fax: +86 (20) 38812470

Email: pni.gz@huatai-serv.com

Contact Name Direct Tel After Hours / Mobile Email
Ms Ding Ting +86 136 3246 3590
Mr Cheng Xiaojun +86 138 2505 0793
Mr Huang Xueming +86 20 38816560 +86 13316109154
Ms He Miao (Beijing) +86 10 66576587 +86 13801098591

Find a correspondent