Claims Emergency


London Branch

+44 203 829 5858


Singapore Branch

+65 8683 3190

The claims response service is available 24 hours a day, 7 days a week and provides immediate global assistance to all of our Members.

Calling the emergency contact number provides a quick and effective way to speak directly to a duty Shipowners’ claims handler in the event of an incident or casualty involving an entered vessel.

During office hours the emergency number will redirect to the relevant corresponding office switchboard.

Alternatively, Members can request assistance from our network of correspondents located around the world.

Correspondents

18 Oct 2018

(Sikolohikal na Kagalingan) sa Dagat

Ang Psychological Wellbeing at Sea ay bahagi ng serye ng "Gabay para sa Kalusugang Pangkaisipan para sa mga Seafarer" na inilimbag ng ISWAN.

Layon nitong ipaliwanag kung ano ang positibong mental health (kalusugang pangkaisipan), psychological wellbeing (sikolohikal na kagalingan), at ang mga panganib sa iyong kapakanan na maaari mong harapin bilang isang seafarer. Sa gabay na ito, kinalap namin ang ilan sa mga pinakamatibay na ebidensya na nagbibigay ng praktikal na ideya kung paano mo mapapahusay ang iyong kalusugang pangkaisipan. Ang ISWAN ay isang charity (pandaigdigang kawanggawa) na naglilingkod sa mga seafarer na nakakaranas ng paghihirap o pagkabalisa, ano pa man ang kanilang bansang pinagmulan, lahi, paniniwala at kasarian.